др Никола Шуменковић
Дом за децу и лица ометена у развоју-Стамница

Дом за децу и лица ометена у развоју “Др Никола Шуменковић” у Стамници почео је са радом 1964. године и намењен је лицима која су ометена у психичком развитку (на ступњу тешке менталне заосталости). Делатност, тада, ове установе била је да прима на смештај и негу, лица старија од 4 године, са циљем пружања потпуне здравствене неге и социјалне заштите, оспособљавања за социјализацију, самопослуживања у одржавању личне хигијене и укључивања у одређене радне
процесе, а у складу са психофизичким могућностима корисника.
Почетак рада установе 1964. године био је са капацитетом од 50 корисника. Позната је чињеница да је после завршетка Другог светског рата постојало доста незбринуте деце која су након формирања разних установа бивала смештена и у овакве домове.

 

Затварањем рудника у селу Стамница,остали су слободни рударски станови који су претворени, односно адаптирани у павиљоне за смештај корисника. Површина тих објеката је износила непуних 2000 метара квадратних.
Временом се јављала потреба за проширењем смештајног капацитета корисника као и за просторијама служби наше установе, тако да је 1985. године отворена нова зграда. Тај објекат садржи “Ц” и “Д” блок површине око 1500 метара квадратних, где су смештени непокретни и полупокретни корисници, затим главна амбуланта, апотека, собе за посете, кухиња, сала за састанке као и канцеларије осталих служби.

Донацијом француског црвеног крста, саграђен је, а 2002. године отворен објекат површине 1260 метара квадратних, за смештај 80 корисника до 18 година. Тако смо добили још један нов и функционалан објекат за најмлађу популацију, што је у великој мери олакшало живот наших корисника, али и рад нашег особља.
2005. године отворени су објекти “Заштићеног становања” у Петровцу. То је пројекат чешке невладине организације “Човек у невољи” и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије. Донацијом чешке организације,купљене су три куће у Петровцу и предвиђене су за смештај 12 корисника који самостално функционишу под надзором особља установе.
Организација “Мали-велики људи” је донирала изградњу и опремање још једног објекта у нашем комлексу, који садржи “Монтесори” програм и компјутерску радионицу. Објекат је отворен 2009. године и пружа велики напредак у раду са
корисницима наше установе.

Тренутно је у изградњи објекат површине од 1800 метара квадратних, који и спуњава најсавременије стандарде, капацитета за 112 одраслих и старих корисника. Тиме ће се добити бољи услови свакодневног функционисања корисника, као и радника установе.

У Дому за децу и лица ометена у развоју “Др Никола Шуменковић” у Стамници, тренутно је смештено 391 корисник о којима брине 197 запослена радника.