др Никола Шуменковић
Дом за децу и лица ометена у развоју-Стамница

 СМЕШТАЈ НАШЕ ДЕЦЕ
 
Дом за децу и лица ометена у развоју "Др Никола Шуменковић"  намењен је смештају теже и тешко ометених лица. Дом смешта децу узраста од 10 година до краја живота.
 
Капацитет ове установе је 450 корисника, а тренутно на смештају се налази 344 корисник.
 
Број корисника мушког пола износи 197, а женског 147.
 
Деце старости до 18 година има 20, од 18-25 има 73, од 26-64 година има 235 и преко 65 година 16.
 
Корисници су смештени по павиљонима којих има 21. Просечан број корисника по павиљонима износи око 20.
 
Осим ових кућица, у Дому постоји објекат ( "Француски") за смештај деце и омладине, коју чине четири целине по 20 корисника.
 
У централној згради Дома постоји блок у којем бораве непокретни корисници (53), којима је константно потребна нега.
 
Такође, у централној згради налази се и други блок намењен корисницима који су обухваћени програмом "припрема за становање уз подршку"  и коју сачињава група од 10 корисника.
 
Одрасли корисници смештени су у 6 павиљона  ("Горња зона")  са капацитетом од око 20 корисника, који се налазе преко пута управне зграде.
 
Битно је споменути и групу корисника од 11 чланова који су обухваћени програмом "становање уз подршку"  који се спроводи у три куће и налазе се надомак Петровца на Млави, чији је циљ оспособљавање за самостални живот.
 
Под покровитљством Министарства рада и социјалне политике у фази изградње је "Нови објекат"  намењен за смештај 112 корисника.

1

 

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

18

 

19

 

14

 

17

 

20

 

15

 

16