др Никола Шуменковић
Дом за децу и лица ометена у развоју-Стамница

 СЛУЖБА СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

 

        Служба за специјалну едукацију и рехабилитацију има за циљ да се корисници у што већем броју рехабилитују и ресоцијализују како би се оспособили за боље функционисање у домској и вандомској средини.

         Службу чине: 4 дефектолога, 1 психолог, 10 радних терапеута и 1 радни инструктор који својим радом у синтези чине живот корисника што испуњенијим.

           Дефектолози кроз дефектолошку обраду корисника процењују ниво психомоторне и сазнајне организованости и према преосталим способностима и афинитетима корисника одређују врсту радно-окупационих активности, радни терапеут одговарајућим методама континуирано ту врсту активности са њима спроводи. Радно-окупационе активности омогућавају коришћење преосталих способности, раније стеченог знања, усвајање новог, а све у циљу боље социјализације.

       Служба тежи да укључи што већи број у радну и окупациону терапију кроз радионице, секције, културно-забавне и спортско-рекреативне активности.

                                                                                                                                          

gips

 

 

         Радионице које постоје у Дому: радионица за израду предмета од гипса, од папира, од жице, од прућа, кројачка, ткачка,  домаћа радиност и радионица ''Домаћин''- (усмерена на оспособљавање групе корисника за рад на пољопривредном добру). У компјутерској радионици спроводи се едукација корисника за рад на рачунару.

 

ms

 

 

           У програму ''Монтесори'', ради се на оспособљавању корисника путем различитих манипулативних радњи до граница њихових могућности.

 

ms1

 

         Путем секција (ликовна, драмско-литерална, спортска, музичко-ритмичка и културно-забавна), развијају се постојеће способности и процењује се ниво успешности и потенцијала сваког корисника и њихове могућности ка напредовању у одређеним областима.

                                                                                   tkacka

pruce

       Културно-забавне активности одвијају се унутар Дома (различити видови забаве, рођендана, манифестација) и ван Дома као што су посете културним манифестацијама у граду, посете зоо-врту, посете и дружење са другим институцијама, дружење  са ученицима основних школа и др., при чему ће се радити на социјалној интеграцији корисника.

                                                                                     kolo

           У оквиру спортских активности, корисници учествују на разним спортским манифестацијама унутар Дома и ван њега са децом из сродних установа, при чему се ради на развоју моторике код корисника, координацији покрета и стварању такмичарског духа.

 

sport

 

          Сваке године, служба рехабилитације организује фестивал дечијег позоришта ''Цвет на длану'', особа ометених у развоју и деце без родитељског старања у позоришту у Петровцу.

 

cvet

 

           Поред радно-окупационих активности континуирано се ради на реедукацији психомоторике и усвајања нових знања и умења оних корисника чији ниво психомоторне организованости не дозвољава укључивање у радни процес.