др Никола Шуменковић
Дом за децу и лица ометена у развоју-Стамница

 ЗАШТИЋЕНО СТАНОВАЊЕ

          Програм ''Становање уз подршку'' заживео је крајем 2005. године.

       У оквиру нашег Дома спроводи се и програм ''Заштићено становање'' које обухвата 10 корисника (по одлуци Стручног Тима), а који су под сталним надзором радних терапеута и неговатељица.

    Објекти у којима се спроводи овај програм налази се надомак Петровца,обухвата три куће дониране од стране чешке владе, у којима се корисници припремају за излазак у отворену средину.

        Пре одласка у куће заштићеног становања, корисници пролазе кроз припрему за заштићено становање. У оквиру Дома постоје посебне просторије намењене у ту сврху. Тренутан број корисника који су обухваћени припремом је 10.

      Циљ програма је развој знања, вештина и навика код корисника до нивоа потребног за укључивање у живот у отвореној средини.

     Носиоц у реализацији програма је стручни тим сачињен од свих профила стручњака (лекара, дефектолога, психолога, социјалног радника, радног терапеута, инструктора, медицинског техничара...)

      Радно окупационе активности - свакодневне активности, задужења и занимања корисника којима се:

- подстиче даљи развој потенцијала

- развијају позитивне навике и особине личности

- организује време у радном дану.

 

      Организациона структура програма:

- Области активности

- Тематско усмеравање активности и

- Конкретне активности