др Никола Шуменковић
Дом за децу и лица ометена у развоју-Стамница

ЗДРАВСТВЕНО НЕГОВАТЕЉСКА СЛУЖБА НАШЕГ ДОМА

     Услуге здравствене заштите смештеним лицима пружају: 1 лекар опште праксе,23 медицинских техничара,1 физиотерапеут, 1 санитарни техничар, 84 неговатељице и 8 спремачице који у складу са распоредом рада покривају свих 24 часа путем ангажовања кроз све три смене,чиме се обезбеђује константна присутност овог кадра у свако доба дана и ноћи.

  У Дому су ангажовани лекари специјалисти по уговору и то: физијатар,пнеумофтизиолог,интерниста, стоматолог, гинеколог, неуролог и психијатар.

    Здравствена заштита функционише у оквиру две радне јединице и спроводе је сви здравствени радници,који превасходно раде на превентивној заштити корисника и континуирано раде на санацији постојећих оболења.

   Основ рада З.С. су превентивне и куративне мере здравствене заштите и неге корисника,сарадња са надлежним медицинским центрима и институцијама,сарадња са родитељима и сродницима,са матичним центрима корисника и праћење медицинске документације.

   Процес З.З. обухвата све активности у домену исхране,одржавања опште и личне хигијене,обезбеђивање довољне количине лекова и других медицинских средстава за одржавање хигијене,разноврсних животних намирница као и других потреба што би омогућило да се програм неге и З.З. доследно спроведе.

   У складу ове службе неопходна је и служба неговатељица за негу корисника и спремачица за хигијену простора и опреме,као и јединица за исхрану која осим текућих послова припремања оброка за кориснике установе планира и усклађује оброке према броју корисника и постојећим нормативима,остављање зимнице као и вид уштеде.

    Програм рада здравствене службе посебно наглашава неговање и унапрђење сарадње са другим службама Дома у циљу што бољег и квалитетнијег живота корисника.